الف ) شرایط عمومی انعقاد قراداد :
 
1 ـ تابعيت ايراني
2 ـ متدين به يكي از اديان رسمي كشور
3 ـ اعتقاد به مباني نظام جمهوري اسلامي ايران
4 ـ داشتن سن حداقل 21 سال و حداكثر 30 سال تمام ( متولدين 23/10/1359 به بعد )
5 ـ انجام خدمت دوره ضرورت و يا معافيت قانوني دائم براي افراد ذكور
6 ـ عدم اعتياد به مواد مخدر و روانگردان
7 ـ عدم سوء پيشينه و سابقه محكوميت جزايي موثر
8 ـ دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس و يا بالاتر در رشته حسابداري
9 ـ داشتن سلامت جسماني و رواني و توانائي انجام كاري كه براي آن بكارگيري صورت مي گيرد.
10 ـ داوطلبان متقاضي نباید مستخدم رسمی ، و پیمانی دستگاههای دولتی باشند .
11 ـ داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضایی و ذیصلاح از خدمت دولتی منع شده باشند .
12 ـ داوطلب مي بايست بومي و ساكن ثابت منطقه جغرافيايي مورد تقاضا  باشد.
 
ب ) مدارک مورد نیاز :
 
1ـ تکمیل برگ درخواست شغل ( با دقت و خط خوانا تکمیل گردد .)
2ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی
3- تصویر تمامي صفحات شناسنامه.
4-  تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم ( ویژه برادران ) ‌( پشت و رو (
5 ـ سه قطعه عکس 4×3 جدید تمام رخ پشت نویسی شده ( یک قطعه عکس روی برگ درخواست شغل الصاق شود .)
6- تصوير كارت ملي ( پشت و رو )
7- اصل رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ   300.000 ريال به حساب شماره (2178515402001 )سيبا بانک ملي دارائي بندرعباس
 قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران بنام
درآمدهاي اختصاصي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان هرمزگان بعنوان «حق شرکت در آزمون» .   ضمنا ايثارگران نصف مبلغ فوق و فرزندان معززشاهد از هزينه مذكور معاف مي­باشند.
 
8-  بمنظور برخورداري از سهميه فرزندان كاركنان شاغل و بازنشسته دانشگاه ارائه معرفينامه از بالاترين مقام مسئول واحد ضمن تائيد معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه مبني بر تائيد اشتغال بکار و يا بازنشستگي والدين داوطلب  ضروري است.
 
تبصره1 : منظور از كاركنان مستخدمين رسمي ، پيماني ، روزمزد دائم ، قرارداد تبصره 3 ماده 2 آئين نامه اداري ، استخدامي و تشكيلاتي اعضاء غير هيات علمي دانشگاه مي باشد.
 
9- ساير مدارك و گواهي­هاي مورد نياز حسب موارد ذكر شده رديف­ هاي ذيل بند( ح ) تذكرات اين آگهي
 
ج ) نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت نام :
 
      متقاضیان واجد شرایط مي بايست  مدارک لازم را حداکثر تاپايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ  26/10/89 بصورت دستي به اداره كارگزيني (واحد استخدام ) دانشگاه واقع در بندرعباس، بلوار شهيد چمران، جنب استانداري هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان تحويل نمايند.
 
تبصره 1 : ثبت نام از داوطلبان بر اساس شرايط مندرج در آگهي در مهلت مقرر انجام خواهد شد و به مدارك ناقص و يا مداركي كه پس از انقضاء مهلت مقرر تحويل گردد ،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 
تبصره 2 : وجوه پرداختي و مدارك ارسالي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.
د ) زمان توزیع کارت :
 
1- کارت ورود به جلسه آزمون كتبي فقط از ساعت 00/9 صبح لغايت 30/14 عصر روزهاي يكشنبه   مورخ 3/11/89 در ساختمان مركزي دانشگاه واقع در بندرعباس، بلوار شهيد چمران، جنب استانداري هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان، سالن کوثر دانشگاه توزیع خواهد گردید و قابل تمدید نمی باشد .
 
2- زمان برگزاری آزمون   روز دوشنبه مورخ 4/11/89   می­باشد. ضمناً ساعت و محل برگزاري آزمون در روز توزیع کارت ورود به جلسه آزمون اعلام خواهد گرديد.
 
 
هـ ) مواد و تركيب سئوالات آزمون :
 
1- آزمون تخصصي كتبي :
   
آزمون داراي  50 سئوال تخصصي  مرتبط با رشته شغلي حسابداري مي باشد.
 
تذکر 1 : مدت زمان پاسخگويي به سوالات ( 75 ) دقيقه مي باشد .
 
2- مصاحبه
 
و ) نحوه دعوت به مصاحبه و اعلام نتایج پذیرفته شدگان:
 
به ميزان سه برابر تعداد مورد نياز، از بین داوطلبان واجد شرايط و بشرط کسب حدا قل 50 % مجموع نمره آزمون کتبي و با رعایت اولویت هاي مقرر در آگهی جهت مصاحبه دعوت و پس از اعمال نمره مصاحبه و با رعايت اولويتهاي مقرر در آگهي و به ميزان 5/1 برابر تعداد مورد نياز به هسته گزينش دانشگاه معرفي خواهند شد.
 
تبصره 1: فهرست اسامی پذیرفته شدگان جهت انجام مصاحبه   از طرق ذيل اعلام ميگردد:
 
1- درج در سايت اينترنتي دانشگاه به آدرس WWW. HUMS.AC.IR
2- الصاق فهرست اسامي پذيرفته شدگان در تابلو اعلانات اداره کارگزيني دانشگاه واقع در: بندرعباس ، بلوار شهيد چمران ،  جنب استانداري هرمزگان ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان هرمزگان
 
تبصره 2 : پذيرفته شدگان مرحله اول ( پس از انجام مصاحبه ) ملزم مي باشند حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاريخ اعلام نتايج ،جهت تکميل پرونده به هسته گزينش دانشگاه مراجعه نمايند. بديهي است درصورت عدم مراجعه داوطلب در مهلت مقرر ، مراتب بمنزله انصراف تلقي مي گردد و فرد ذخيره جايگزين خواهد شد.
 
ز )  سهميه هاي قانوني :
 
اعمال اولويتهاي در آزمون به ترتيب ذيل خواهد بود:
 
1 ـ ایثار گران ،به ميزان تأئيد شده در قانون تسهيلات استخدامي ايثارگران و اصلاحات بعدي آن و همچنین یکی از فرزندان کارکنان شهید ، جانباز 25% و بالاتر و آزاده ( اعم از شاغل ، فوت شده و بازنشسته یا از کار افتاده ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان در صورت دارا بودن شرایط مذکور در آگهی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه   از اولویت مقرر قانونی برخوردار خواهند بود . ( توضیح اینکه خانواده معظم آزادگان صرفاً تا یکسال پس از آزادي آزاده از اولویت فوق برخوردارمی باشند.)  
 
2 ـ بسیجیانی که حداقل 4 سال سابقه عضویت فعال و مستمر در گردانهای عاشورا را داشته باشند همچنین بسیجیانی که حداقل                      ( 100 امتیاز ) کسب کرده اند با ارائه گواهی مربوطه بشرط دارا بودن شرایط مساوی با سایر داوطلبان غیرایثارگر در               اولویت خواهند بود .
 
3 ـ معلولین عادی بشرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی وبه ميزان 3% از كل نيروهاي مورد نياز
 
تذكر : افراد فوق الذكر مي بايست بنا به تأئيد كميسيون پزشكي دانشگاه از حداقل توانايي جسمي ، ذهني و حركتي لازم براي انجام وظايف شغلي که براي آن انتخاب مي شوند برخوردار باشند .
 
4-  داوطلب بومی به فردي اطلاق مي گردد كه حداقل داراي يکي از ويژگي هاي زير باشد (بارعايت بند 12 شرايط عمومي انعقاد قرارداد):
 
الف: محل تولد داوطلب با محل جغرافيايي مورد تقاضا يکي باشد.
 
ب : حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدائي ، راهنمايي و يادبيرستان ) را در محل مورد تقاضا طي کرده باشد.
 
ج : فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتي که محل (3) سال از سنوات تحصيلي آنها (اعم از ابتدائي ، راهنمايي و يا دبيرستان ) با محل مورد تقاضا يکي باشد نيز بومي تلقي مي شوند.
 
د: محل تولد داوطلب در استان هرمزگان باشد.
تبصره :
اولويت بكارگيري باداوطلب بومي شهر و سپس داوطلب بومي استان بشرط سكونت ثابت در منطقه جغرافيائي مورد تقاضا مي باشد.
 
تبصره :داوطلبان موضوع اين بند بايستي تائيديه اخذ دو مقطع تحصيلي ارسال نمايند(مدارك تحصيلي پايان دوره ابتدائي ، پايان دوره راهنمائي ،وپايان دوره متوسطه ملاك عمل قرارنميگيرد). بديهي است درصورتيكه گواهي فوق بهمراه مدارك ارسال نگردد، داوطلب بومي قلمداد نشده ودراين صورت حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت .) ضمنا گواهي مبني بر 3 سال از سنوات تحصيلي (موضوع بند ج ) را از واحد آموزشي ذيربط دريافت و بهمراه ساير مدارك موردنياز ارسال دارند.
 
 
ح ) تذكرات :
 
1-  مشمولین بندهای 1 و 2 و 3 سهميه هاي قانوني ( ایثارگران و معلولین عادی و اعضای گردانهای عاشورا ) ضروری است گواهی خود را از مراجع ذیصلاح استاني( بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ نیروی مقاومت بسیج ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ امور جهادگران وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت توانبخشی سازمان بهزیستی ) حسب مورد اخذ و همراه سایر مدارک ارسال نمایند          ( گواهی جانبازان حتماً با قید درصد جانبازی و خانواده جانبازان از کار افتاده مبنی بر قادر به کار نبودن ایشان به تائید بنیاد
فوق الذکر رسیده باشد )ضمناً خانواده محترم شهداء می بایست در صورت دارا بودن کارت شناسایی از بنیاد فوق الذکر با ارائه تصویر آن و در غیر اینصورت گواهی از بنیاد مذکور اخذ نمایند .
 
 
 
2- موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد :
الف ـ داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل ، داوطلبانه (از تاریخ 31/6/59 لغایت 29/5/67) خدمت نموده اند به میزان
حضور در جبهه
ب ـ جانبازان و رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل به میزان زمان بستری شدن و یا             استراحت پزشکی
پ ـ افراد خانواده معظم شهداء ، مفقود الاثر ها، جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند ( همسر، فرزند، پدر، مادر، برادر، خواهر) به میزان 5 سال
ت ـ  آزادگان از حداکثر سن فوق الذکر معاف می باشند.
 
 
 
4 ـ چنانچه در هر يك از مراحل بكارگيري خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز گردد ، مراحل طی شده کان لم یکن تلقي خواهد شد و در صورت صدور حکم قراداد ، حکم صادره لغو و بلااثر می گردد. بديهي است داوطلب حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت.
 
 
6- دانشجويان درهر مقطع تحصيلي  شركت درآزمون رانخواهند داشت.
 
7- انتخاب پذيرفته شدگان نهايي با اولويت مدرک تحصيلي بالاتر مندرج در آگهي صورت مي پذيرد و صرفا" در شرايطي که افراد با مدرک تحصيلي بالاتر ثبت نام نکرده باشند ويا اينکه حائز حد نصاب نمره لازم نگردند، از دارندگان مدارک تحصيلي پايين تر انتخاب صورت مي پذيرد. بديهي است در صورت عدم پذيرش داوطلبان بدليل فوق آنان حق هيچگونه اعتراضي را نخواهند داشت.
 
8-پذيرفته شدگان اصلي پس از ابلاغ نتايج نهايي حداكثر 5 روز  فرصت خواهند داشت جهت تكميل مدارك و طي مراحل قانوني به واحد استخدام دانشگاه مراجعه نمايند . بديهي است درصورت عدم مراجعه داوطلب در مهلت مقرر ، مراتب بمنزله انصراف تلقي مي گردد و فرد ذخيره جايگزين خواهد شد.
 
9 - پذيرش نهايي متقاضيان و انعقاد قرار با آنان منوط به تأئيد سلامت جسمي و رواني فرد توسط پزشک معتمد دانشگاه مي باشد .
 
 
10 ـ در صورت عدم مراجعه پذيرفته شدگان در مهلت مقرر و يا انصراف آنها پس از شروع بكار از پذيرفته شدگان ذخيره جهت شروع بكار دعوت بعمل خواهد آمد .
 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-10-21 9:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 

بندرعباس. بلوار شهيد چمران .جنب استانداري

 

07613333280_5 : تلفن

 

Copyright © 1998-2014 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved.